Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Jameson select reserve whiskey

 След няколкодневно прекъсване се завръщам към любимата част от поддържането на блога, а именно дегустирането и описването на уиски. Вече споменах, че на отминалия уиски фест присъствах на класа на Jameson, по време на който ни бяха предоставени три уискита от бранда – стандартния Jameson, Select reserve/ black barrel/ и …