Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Balblair Vintage 1990/2015 single malt whisky

   Какво се получава, когато в една зала се съберат около 25 жадни за знания и уиски човека, и няколко интересни дестилата, красиво налети в тънкостенните чаши? Получава се чудесен дегустационен клас. Ако сте прегледали някои от предходните ми статии вече навярно подозирате, че говоря за представянето на някои от …