Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

West Cork 10 y.o. single malt whiskey

 Нещо ми е ирландско днес и затова ще се потопя в капка-две тамошно уиски. Ирландската уиски индустрия навлиза в етап на засилено производство и предлагане, в опит да достигне славата си от средата и края на 19-ти век, когато именно уискито от острова на Св. Патрик е доминирало над шотландското. …