Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Van Winkle Special Reserve 12 y.o. Kentucky straight bourbon

   Интересът ми към уискито се породи преди години и в началото марките, които бях чувал /да не говорил за опитвал/ бяха изключително малко. Няколко бленда, също толкова малца, предимно от Шотландия, както и няколко бърбъна. Досещате се кои имена бяха в главата ми – срещат се в повечето магазини, …