Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Kininvie 23 y.o. single malt whisky

    Винаги е хубаво, когато опитвам ново уиски. Оптималният вариант е то да ми хареса. Днес е такъв съвършен малцов ден, в който отпих първите си чисти глътки /от уиски с името Kininvie/ от дестилат, който до преди минути бе непознат. Бях чувал за Кининви, но не бях имал удоволствието …