Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

John B. Stetson Kentucky straight bourbon

 Една история за Лудия шапкар и Дивия запад … Каубои, индианци и стада от биволи… Много многоточия в тази статия, много фабула. А някъде в далечината проехтяват няколко изстрела с Колт или това е звукът от гърнето на стар автомобил, който ме връща в реалността. 🙂 Здравейте, приятели! Простете встъпителните …