Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Baker`s 7 y.o. small batch bourbon

 Продължавам поредицата от т.нар. „small batch“ бърбъни или казано другояче, бърбъните, произведени по презумпция в малки и отбрани партиди. В настоящото представяне е звездният момент на един от по-специалните бърбъни от линията на Jim Beam и това е Baker`s 7 y.o. small batch bourbon /7-годишен Бейкърс, малка партида/.  Няколко думи …