Dark Mode On / Off

Baker`s 7 y.o. small batch bourbon

 Продължавам поредицата от т.нар. „small batch“ бърбъни или казано другояче, бърбъните, произведени по презумпция в малки и отбрани партиди. В настоящото представяне е звездният момент на един от по-специалните бърбъни от линията на Jim Beam и това е Baker`s 7 y.o. small batch bourbon /7-годишен Бейкърс, малка партида/.


 Няколко думи за марката Jim Beam. Преди векове група немски емигранти поели на пътешествието на живота си до „Новия свят“. Сред тях бил и Якоб Бийм /това е английското звучене на фамилията, която променил от немското Бьом/. Якоб /Джейкъб биха го нарекли там/ се докопал до земя в Кентъки. Забелязал, че земята е подходяща за отглеждане на зърнени култури, сред които и царевицата и така започнал да дестилира алкохол, който през 1795г. започнал да продава под името „Old Jake Beam“. 


 През 1820г. синът на Якоб, 18-годишният Давид, поел контрола над дестилерията и видял, че е настъпил удачен момент за разширение на бизнеса. Дестилерията била преместена в Нелсън Каунти, където благодарение на железницата стоката могла да бъде транспортирана по необходимата дестинация. 


 След края на „Сухия режим“ компанията попаднала под управлението на полковник Джеймс Бийм, а дестилерията била изградена в Клермонт, Кентъки. На пазара се появило уискито Джим Бийм. 


 Впоследствие членове на рода Бийм основали редица други дестилерии под „шапката“ на марката Бийм, като през 1960г. Буукър Ноу /Booker Noe/ бил определен за мастър дестилър на тази в Бостън. Освен познатите уискита на Джим Бийм компанията пуснала поетапно на пазара и по-редки и отбрани партиди като Knob Creek /Ноб Крийк/, Booker`s /Буукърс/, Basil Hayden`s /Бейзъл Хейдън/ и Baker`s bourbon. 

 Бейкърс е стрейт бърбън /straight bourbon/, което ще рече, че е произведен в резултат на дестилация на каша, в която царевицата е заемала поне 51%, а впоследствие е бутилиран в натуралния си цвят. Произхожда от щата Кентъки, затова е и означаван като Kentucky bourbon. 


 Ароматът е приятен. Уискито ухае някак вкусно. Долавят се дървесни нотки, сладост, тревисто присъствие, което аз оприличавам на копър, мента, ванилия, сушени захаросани плодове. Препоръчвам добавянето на вода към уискито, тъй като алкохолният градус на бърбъна е висок – 53,5%. След водата улових аромат на кафе, стафиди, киснати в алкохол и бонбони. Вкус – леко пикантен и сладък, карамелен, предлагащ асоциации с маслен блат от сладкиш. С вода изпъкна спомена за опушената, обгорената бъчва, сладостта и ме обзе предколедно настроение, което свързах със сладките вкусотии, които ни изкушават в този период на годината. Финал – продължителен, маслен и сладникав. След добавянето на водата се появи и стафидена нотка, а сладостта се засили. 
 Оценка: 87/100. Цена: около 80 лв.  

Baker`s 7 y.o. small batch bourbon

 
 Let`s continue with the series of the so called „small batch“ bourbons or in other words, the bourbons presumably produced in small and selected batches. The current presentation is the moment of fame for one of the special bourbons from the Jim Beam line and it is Baker`s 7 y.o. small batch bourbon.


 A few words about the Jim Beam brand. Centuries ago, a group of German immigrants made a trip of a lifetime to the „New World“. Among them was and Jacob Böhm, whose family name was changed to the more Anglo-American ‘Beam’. Jacob Beam had land in Kentucky and quickly noticed how well-suited the area was for cereal farming, including corn, and so he began to distill alcohol which in 1795 started to sell under the name „Old Jake Beam“. In 1820, Jacob Beam’s son – the 18-year-old David, began managing the distillery and he soon began to expand the brand. The distillery was moved to Nelson County, where thanks to the railway network the goods could be transported to the required destination. After the end of Prohibition, the company was managed by Colonel James Beam, and the distillery was rebuilt in Clermont, Kentucky. The Jim Beam whiskey appeared on the market. Subsequently, members of the Beam family founded several other distilleries under the „umbrella“ brand Beam, as in 1960, Booker Noe was appointed the Master Distiller at the Boston facilities. Besides the well known Jim Beam, the company gradually launched in the market and more rare and selected batches like Knob Creek, Booker`s, Basil Hayden`s and Baker`s bourbon. As I mentioned „Baker`s“ I remembered that I do not write a biography of the Beam family and it’s time to get back to the concrete representative of the bourbon family.


 The aroma is pleasant. The whiskey smells somehow tasty. Perceptible are woody notes, sweetness, herbaceous presence, which I liken to dill, mint, vanilla, dried candied fruits. I recommend the addition of water to the whiskey as the alcohol content of the bourbon is high – 53,5%. After the water I caught the aroma of coffee, raisins soaked in alcohol and candies. Taste. Slightly spicy and sweet, caramel, butter layer of cake. With water stood out the memory of the smoky, charred barrel and the sweetness, and I was permeated by pre-Christmas mood, which I related to the sweet goodies that tempt us at this time of the year. Finish. Long, buttery and sweetish. After the addition of water appeared and note of raisins, and the sweetness increased. 
 Assessment: 87/100.

It’s #friday ! But I’m on a #whiskey #diet today. I’m not in a mood of sipping #whisky, rather than talking about it. Is it possible to talk to someone or in front of group of people about whisky, without sipping it? I haven’t done it so far, but it guess it’s possible. Searching through my archives I came across this picture, showing several delicious #bourbon whiskies. It’s the #smallbatch #collection of #jimbeam. Like them all, but love #bookers. At least the one I tried few months ago. It was the perfect example of the power and the capabilities of a relatively young #us drink, based on #corn and bottled uncut at over 60% ABV. I’m not fond of the heavy oak influence and I was pleasantly surprised by Booker`s. During our hot summer I’m not hosting any #tasting events and I’m sipping only for my blog`s purpose. But in the early September I’m considering presenting Booker`s to my whisky fellows. Maybe along with some #irishwhisky and #singlemalt from #scotland. Cheers mates! #cornwhiskey #usa #kentucky #bourbonporn #whiskyporn #whiskeyporn #wwavcollection #bulgaria #knobcreek #basilhayden #bakers #writer
A photo posted by Vladimir Georgiev /Vlad/ (@whiskeytemple_vladimir) on

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии