Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Tullamore Dew 12 y.o. whiskey

Първи документиран досег с продукт от линията на Tullamore Dew. Реших това да бъде 12-год. дестилат, тъй като ревюто на стандартния би могло да почака. Предполагам, че продуктът е познат на повечето от нас, затова реших засега да го прескоча и да ви представя течността под старата визия на бутилката. …