Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

John`s Lane 12 y.o. single pot still whiskey

 Захванал съм поредица от няколко поредни статии, посветени на ирландското уиски, в частност на т.нар. „single pot still whiskey“, през които ви представих Redbreast 15 и повторното ревю на Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey, и затова днес ще ви занимая с друго уиски от този вид – John`s …