Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Clynelish 14 y.o. single malt whisky

 Представям ви Clynelish 14 y.o. single malt whisky, а с него и дестилерията на Clynelish. За част от вас това име ще говори нещо, а за други ще е загадка. Но дали ще ви помогна ако в изложението намеся и Johnnie Walker Gold Label blended whisky? Това не е случайно …