Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Glendower 8 y.o. pure malt whisky

   Обикновено ви представям напитки с известен произход. Обикновено това се случва в затворена среда /домашна или в специално заведение/. Обикновено правя това сам. Това ревю обаче не е обикновено, защото всеки един от горните три постулата ще бъде „нарушен“. Как, защо и от кого ще разберем в редовете до …