Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Dalmore cigar malt & Dalmore King Alexander single malt whisky

Dalmore cigar malt & Dalmore King Alexander single malt whisky  „В короната на цезаря, на лаврите в листата стаена е най-страшната отрова на замята!“ Сетих се за тази строфа от едно стихче на Уилям Блейк и реших, че би подхождало за начало на статия, в която ще представя една кралска …