Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

„Live with chivalry“ или си карай на гроздова?

Chivas Regal 12y blended scotch  Навярно фразата „Live with chivalry“ ви е  позната и ако не помните от къде, то да ви подсетя – от промиващата съзнания кутия, а именно – телевизорът и служи като мото на Чивас Регал. Отдаде ми се сгоден повод да тествам бутила 12-год. Чивас, подарен …