Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Booker’s 7 y.o. Kentucky straight bourbon, Batch B95-C-31

 Да върнем времето не можем, да го ускорим, пренасяйки се в бъдещето също. Тогава това, което ни остава е да се наслаждаваме на настоящето. Така процедирах снощи, когато след чудесната разходка с Яна до шуменското плато, прелях количеството уиски, което виждате по-горе в чашата си за дегустации и се отпуснах …