Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

The Glenlivet Archive 21 y.o. single malt whisky

    Работният ден бе към края си, когато започнах да се чудя какво меню ще предложи вечерта. Ясно беше, че трябва да бъде нещо вкусно. Наближаваше 17.00 часа и започнах да се приготвям за път, когато се загледах в залеза през прозореца. Сиво-синкавите етюди владееха небето, но някъде там, в …