Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Macallan 7 y.o. single malt whisky

   Преди около месец бях служебно ангажиран в София и след като изпълних поставените задачи реших да уплътня свободното си време. Не пътувах с личен транспорт и можех спокойно да пробвам някое и друго уиски до отпътуването на автобуса. И тъй като се намирах до Народния театър не се наложи …