Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Ползи от умерената употреба на уиски?

 За вредите от прекомерната употреба на алкохол се знае и се говори много. Не визирам само неблагоприятното въздействие на спирта върху физиологията ни, което резултира в редица болести със сложни имена, които не мога да произнеса. Предозирането и честата злоупотреба с алкохол води и до негативи в социалния статус, а …