Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Whisky tastings 17.03.2016; 24.03.2016 & 02.06.2016

   Отдавна не съм споделял какво се случва в Шумен, по-конкретно какво ние от Храма на уискито „случваме“ в Шумен или казано по-просто – не съм споделял нищичко в блога за последните дегустации в града. А те вече станаха осем и това ни нарежда не на челните места, а на …