Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Bowmore Enigma 12 y.o. single malt whisky

   „Енигма“ – загадка, гатанка, тайна, секрет, проблема, въпрос, мистерия, тайнственост, неизвестност, неопределеност. Това ни дава като дефиниция синонимния речник. „Bowmore Enigma“ – 40-градусово, студено филтрирано уиски от островната дестилерия на Боумор, с подсилен цвят и интересен баланс между опушеност и тъмни следи от шери. Това е определението на „вкусния речник“, …