Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Bell`s Christmas decanter 1997, 8 y.o. blended whisky

   В навечерието на Коледа и във втория зимен ден бе редно да опитам нещо по-интересно и тематично /напук на пролетното време, което като че ли „убива“ празничния дух/ . Портото винаги е вариант, но реших да бъде уиски. Затова реших да се спра на може би изглеждащото най-тематично, а …