Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Redbreast 12 y.o. Cask strength single pot still whiskey

   Съществува широкоразпространеното разбиране, че ирландското уиски е няколко идеи по-слабо откъм аромати, по-незабелижимо дори, съпоставено с шотландското. Някои приемат, че то е и по-обикновено, сочейки големия брой смесени уискита на пазара, които действително не демонстрират максимума, на който са способни ирландските производители и които често биват рекламирани като напитки …

Redbreast 15 y.o. single pot still whiskey

 Подхващам поредица от три ревюта на ирландски дестилати. Началото поставя отдавна търсеният от мен Redbreast 15 y.o. single pot still whiskey, произвеждано от Перно Рикар. Струва ми се, че топлото време позволява да се позанимаваме с това свежо уиски, което ще внесе кратка почивка от зачестилите статии на шотландски напитки. …