Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Лошите търговски практики

 Напоследък все повече „набирам“ на повечето търговци. В частност на онези, продаващи уиски в условията на некоректност. Не знам дали ви прави впечатление кога нещо се прави от сърце, воден от любов към продукта и кога единственото стремление на търговеца е да ни прибере парите. В следващите редове искам до …