Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Edradour „Barolo“ 8 y.o. single malt whisky

 Възможно ли е няколко човека да произвеждат в лимитирани количества едно от най-приятните за сетивата уискита? Отговорът може би щеше да бъде ,,не,, ако не ставаше дума за едно от изключенията, а именно за дестилерията Edradour / Едрадур или Едрадауър/, за която се твърди, че ангажира повече служители в посетителския …