Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Торф, дърво и как дегустирам уиски

 С наближаването на Уиски фест 2014 в главата ми съзря идеята за един малко по-абстрактен пост, т.е. такъв, който не е насочен конкретно към определен вид уиски, а касае съществени особености при производството на уиски. В следващите редове ще се опитам да внеса малко яснота относно нееднократно използваното от мен …