Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Glenmorangie Dornoch single malt whisky

 В края на миналата седмица имах възможността да пътувам до София, където открих най-новата „специална“ бутилка на Гленморанджи, носеща названието „Dornoch“ . Както една голяма част от производителите на уиски, Моранджи регулярно пускат на пазара нови дестилати, вдъхновени от някакво събитие или личност и след като им придадат по-лъскав вид …