Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Basil Hayden`s 8 y.o. bourbon

 Навлизам в поредица от ревюта на едномалцово уиски, но от няколко месеца имам мостра от Basil Hayden`s bourbon. Всъщност, това е последната бутилчица, останала ми от поръчаните от бар Masterpiece през далечното вече лято. Затова мисля, че `и дойде времето. Качественото уиски, независимо от произхода му, често ми навява коледни …