Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Ballechin 10 y.o. single malt whisky

 От най-малката дестилерия в Шотландия, тази на Едрадауър/ Едрадур произлизат едни от най-вкусните малцови дестилати, които до момента съм срещал. Процесите в Edradour се управляват от само трима човека, които произвеждат лимитирано количество уиски годишно, като повечето се предлага като еднолмалцов дестилат. Собствениците от Signatory влагат доста усилия и средства …