Dark Mode On / Off
 Навлизам в поредица от ревюта на едномалцово уиски, но от няколко месеца имам мостра от Basil Hayden`s bourbon. Всъщност, това е последната бутилчица, останала ми от поръчаните от бар Masterpiece през далечното вече лято. Затова мисля, че `и дойде времето. Качественото уиски, независимо от произхода му, често ми навява коледни асоциации, а като гледам часа и календара виждам, че вече сме в ранните мигове на първи декември. Какво по-подходящо начало на най-хубавия месец в годината от срещата с продукт от т.нар. „small batch“ /малка партида/ на Jim Beam?

 Бърбънът се бутилира при 40%, като преди това отлежава 8 години /редакция от 2016г.: годините от етикета на бутилката вече отпаднаха/. Почти оптимална възраст за напитка, произхождаща от САЩ. Бърбънът, сега част от продуктите на Beam-Suntory, носи името на създателя си – Basil Hayden Sr., който освен ревностен католик, в края на 18-ти век дестилирал и уиски. За разлика от повечето си конкуренти, той използвал повече ръж в кашата. Когато починал бизнесът бил продължен от внука му – Реймънд Хейдън, който построил нова дестилерия, давайки `и името „Old Grand-Dad“ / на пазара има едноименен бърбън, собственост на Jim Beam/. Като споменах католицизма се присетих, че от прочетеното научих, че фамилията Хейдън произхождала от Англия, от която емигрирала през 17-ти век заради броженията против католиците, заселвайки се в Западна Вирджиния. По времето на войната за независимост снабдявали новите си сънародници в борбата срещу англичаните. Твърди се дори, че нейн член бил участник в Третия кръстоносен поход и получил рицарско звание от Ричард Лъвското сърце. 

 

 
 В чашата течността изглеждаше далеч по-приятно, отколкото в бутилчицата. Отлях я, похлюпих я и зачаках. След няколко минути се разнесе приятен и сладникав аромат. Доста тревист и ментов, с доза джинджифил. Долових ии череши, праскови, ванилия и карамелизиран мирис, подобен на този от познатите ни захарни петлета. Нотки кафе, розов цвят и коледен сладкиш. Вкус – леко и пивко уиски. Пикантно и сухо, с доза сладникавост. Финал – средна продължителност. Сладост, която постепенно се засилва. Бонбонен, дървесен, маслен сладкиш и спомен за млечен шоколад. 
 Оценка: 87-88/100
 П.С. Скоро очаквайте повторното му ревю. 🙂

 Basil Hayden`s 8 y.o. bourbon
 I step in a series of single malt whiskey reviews, but for several months I have a sample of Basil Hayden`s bourbon. Actually, this is the last remaining bottle from those I had ordered from bar Masterpiece in the already distant summer. So I think its time has come. The good-quality whiskey, regardless of its origin, often brings me associations of Christmas, and as I’m watching the clock and calendar I see that we’re at the early moments of the 1st of December. What could be a better start of the best month of the year than meeting with a product of the so-called „small batch“ of Jim Beam?
 The bourbon is bottled at 40% alcohol by volume, as is previously aged for 8 years. Almost optimum age for a drink originating from the US. The bourbon, now part of the Beam-Suntory products, bears the name of its creator – Basil Hayden Sr., who was a fervent Catholic, and besides that, he also distilled whiskey at the end of 18th century. Unlike most of its competitors, he used a larger amount of rye in his mash. When he died the business was continued by his grandson – Raymond B. Hayden, who built a new distillery and named it „Old Grand-Dad“ /there is a namesake bourbon on the market, owned by Jim Beam/. As I mentioned Catholicism, I remembered that from the read, I learned that the Hayden family originates from England, from where they emigrated in the 17th century because of the unrest against Catholics, and settled in West Virginia. During the War of Independence, they were supplying their new compatriots in the fight against the British. It is even claimed that a member of the family was a participant in the Third Crusade and was knighted by Richard the Lionheart.
 The liquid seemed far more pleasant in the glass, than in the bottle. I poured it, covered it and waited. A pleasant and sweet aroma spread after a few minutes. Pretty grassy and mint, with a dose of ginger. I caught and cherries, peaches, vanilla and caramel fragrance, similar to this of the well-known sugar cockerels. Notes of coffee, rose blossom and Christmas cake. Taste – light and mellow whiskey. Spicy and dry, with a dose of sweetness. Finish – medium length. Sweetness, which gradually increases. Candy, woody, buttery cake and remembrance of milk chocolate. Assessment: 87-88/100.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии