Dark Mode On / Off
 Кой пък е тоя Джон Пауър и има ли общо с Остин Пауърс, и Power Rangers? Това ми беше първата мисъл, когато видях бутилката на рафта. После се поразтърсих и разбрах, че г-н Пауър /Джеймс/ бил някога  кръчмар от Дъблин /т.е. мой човек/ и през 1791г., когато французите се чудили кого да екзекутират на ешафода, създал своята Джон Лейн дестилерия.

 Първоначално компанията съществува под името Джеймс Паурърс, а в края на 19 век, когато към къмпанията се включва и сина на Джеймс – Джон, името се променя на известното и до днес Джон Пауър и син /John Power & Son/. През 1866 г., Джон Пауър и Син започва бутилиране на собственото си уиски, като става една от първите дестилационни фабрики в света, които правят това. До тогава, дестилационните фабрики обикновено продават уиски от бъчви. Всяка бутилка била украсена от златен етикет и от там уискито получава името си „Gold Label“. В средата на 20-ти век фамилията губи дестилерията, която е закупена от Irish Distillers Group, а впоследствие Перно Рикар /да, пак тези французи/. И сега най-интересният факт – ако Джеймисън е ирландско уиски № 1 по продажби в световен мащаб, то Пауърс е най-продаваното ирландско уиски в рамките на Ирландия. И ако до момента не съм ви убедил да го пробвате, изчакайте до финалните редове от ревюто. 🙂

 Цветът го оприличих на тъмно злато e подсилен с карамел Е150. Ароматът ми дойде сладникав, леко дървесен, като от стар шкаф, дори „мухлясал“ /в никакъв случай това не означава лош/. Хванах дори намек за ацетон и треви. Вкусът леко припари, съчетавайки и намек за ядки и лека медена сладост /дължаща се и на преобладаващия зърнен дестилат/. Финалът бе със средна продължителност, леко маслен и сладък.
 Оценка: 3,9-4/6. Цена: около 30 лв.


 В обобщениеструва ми се, че Пауърс има потенциала да измести Джеймисън, Бушмилс и Тълъмор /в сегмента купажно уиски до 30 лв./ от челните места по проджби в България. Тук трябва да се намесят маркетинг и PR-отделите на вносителя, но щом колегите им успяха да наложат иначе незабележимото Paddy като питието на българските ТВ-гангстери от „Под прикритие“, то ми се струва, че при желание „мисията“ би била успешна.

 Powers Gold Label blended whiskey Who is this John Power and has he something to do with Austin Powers, and Power Rangers? This was my first thought when I saw the bottle on the shelf. Then I searched around and found out that Mr. Power /James/ was an innkeeper from Dublin /i.e. my man/ and in 1791, while the French were wondering whom to execute the scaffold, he established the John’s Lane Distillery. Initially the company existed under the name James Power and at the end of the 19th century James’ son John joined the business, and the company became known as John Power & Son. In 1866, John Power & Son began bottling their own whiskey, becoming one of the first distilleries in the world to do so. Until then, distilleries usually sold whiskey by the cask.  A gold label adorned each bottle and it was from these that the whiskey got the name „Gold Label“. In the mid-20th century the family lost the distillery, which was purchased by Irish Distillers Group, and then by Pernod-Ricard /yep, these French again/. And now the most interesting fact – if „Jameson“ is the number-one selling Irish whiskey in the world, then „Powers Gold Label“ is the best-selling Irish whiskey in its native Ireland. And if I haven’t convinced you to taste it yet, just wait to the final lines of the review. 🙂


 The color reminded me of dark gold – Е150. The aroma was a bit sweetish, slightly woody, like an old cupboard, even „musty“ /that doesn’t mean bad in any case/. I even caught a hint of acetone and grasses. The taste is a bit stinging, combining a hint of nuts and a light honey sweetness /due to the prevailing grain distillate/. The finish was with medium length, slightly buttery and sweet. 
 Assessment: 3,9-4/6. Generous of me, but I think that Powers has the potential to displace Jameson, Bushmills and Tullamore from leading sales positions in Bulgaria /in the blended whiskey segment to 30 lv/. Here must intervene the marketing and PR-departments of the importer, but if their colleagues managed to impose otherwise the inconspicuous „Paddy“ as the drink of the Bulgarian TV gangsters of „Undercover“, then I think that with ambition the „mission“would be successful. Price – between 22 -30 lv. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии